Klicka här för prislista:lindström medium

Ribagolfe I är en lång bana där många av hålen erbjuder ett antal doglegs som extra utmaning och döljer många greener från tee.

Banan är lång, 6.044 m från gul tee, något som ger en extra dimension i golfspelet. Golfbanan är i bra kondition där greener är snabba, stora och utmanande.

 

Byggår: 2004

Banarkitekt: Peter Townsend

Par: 72

Längd gul tee: 6.044 m

Längd röd tee: 5.200 m

Golfsäsong: Hela året