Resegarantilagen omfattar flera olika researrangemang:

 

paketresor, paketliknande resor, vissa transporter och utbildningsvistelse med boende och transport (s.k skolår). Resegarantin gäller inte för endagarsresor. Resegarantilagen ska skydda resenärer när paketresor ställs in eller avbryts, normalt på grund av att företaget försatts i konkurs.

Vad är en paketresa?

En paketresa består av minst två av följande tjänster:
Transport, Boende, Turisttjänst, till exempel hyrbil, spa eller biljetter till ett evenemang
En paketresa behöver alltså inte innehålla någon transport utan kan bestå av boende och turisttjänst. Den kan också bestå av transport och turisttjänst utan något boende. Om paketresan inte innehåller något boende måste den vara längre än 24 timmar. Endagsresor omfattas inte av kravet på resegaranti.
En paketresa är ett arrangemang som researrangören har utformat i förväg, men det behöver inte vara ett färdigt paket som man väljer ur en katalog. Även skräddarsydda resor där arrangören och resenären tillsammans utformar ett arrangemang är en paketresa i lagens mening.
En arrangör kan inte slippa undan sitt ansvar att ställa resegaranti genom att dela upp arrangemanget i separata tjänster i samband med fakturering och betalning.
Resegaranti ska finnas för alla paketresor oavsett om arrangören är en privatperson eller en juridisk person.

Paketliknande resa omfattas av resegarantin


En paketliknande resa består av separata transport- och boendetjänster som tillsammans väsentligen liknar en paketresa. Om resenären själv bokar hotell och flygresa via två olika sökmotorer hos en och samma internetresebyrå kan det räknas som en paketliknande resa som ska omfattas av resegarantilagen.
Resegaranti ska finnas för paketliknande resor som säljs till privatpersoner.

Vissa transporter omfattas av resegarantin


När en arrangör även säljer enbart transportdelen i en paketresa omfattas den av resegarantilagen. Det kan vara en plats på flyg, buss, tåg, båt eller något annat transportmedel. Förutsättningen för att en sådan resa ska omfattas av resegarantin är att transporten sker tillsammans med en paketresa, till exempel en charterresa.
Resegaranti ska finnas för dessa transporter när de säljs till privatpersoner.

Utbildningsvistelse, skolår, med boende och transport

Resor som består av utbildningsvistelse med boende och transport är garantipliktiga även om boendet är gratis.
Resegaranti ska finnas för utbildningsvistelser som säljs till privatpersoner.