Villkor vid beställning hos Lindström Resor:

Anmälningsavgift och slutbetalning

Efter beställning av landarrangemang debiterar
Lindström Resor en anmälningsavgift på min. 2000 kr
per person (detta belopp dras sedan från slutbetalning).
Anmälningsavgift skall vara Lindström Resor tillhanda senast 7 dagar efter bokningstillfället.
Om Ni bokar Er resa mindre än 14-20 dagar före avresa betalar Ni hela resan omgående.
Slutbetalning skall vara Lindström Resor tillhanda senast21 dagar innan avresa om inget annat har avtalats.
Vid slutbetalning görs avdrag av erlagd anmälningsavgift.
Färdhandlingar erhålles vid slutbetalning av resan.
Vi förbehåller oss rätten att avboka beställd resa om betalning inte skett i tid.

Avbeställningsskydd och reseförsäkring

Avbeställningsskydd och reseförsäkringar ingår inte i resans pris.
För vissa landarrangemang gäller speciella avbokningsregler, dessa regler meddelas på orderbekräftelse/faktura.

Avbokning av flygbiljetter

Avbokningskostnad upp till 100% kan utgå för utställda flygbiljetter, beroende på tidpunkt för avbokning och på flygbolagens regler.
Lindström Resor meddelar de biljettregler som gäller vid bokningstillfället.
Efter avbeställning skall alla flygbiljetter omedelbart returneras till arrangören Lindström Resor.

Avbokning av landarrangemang

Avbeställning av bokat landarrangemang  ska göras på vardagar under kontorstid (8-17) antingen på telefon
0709-810580 eller på e-post till info@lindstromresor.se
Efter avbeställning skall alla färdhandlingar
omedelbart returneras till arrangören Lindström Resor.

Lindström Resor tillämpar följande avbokningskostnader:
Vid mer än 30 dagar innan avresa debiteras 10% av resans pris.
Vid avbokning 30-21 dagar innan avresa debiteras 25% av resans pris.
Vid avbokning 20-14 dagar innan avresa debiteras 50% av resans pris.
Vid avbokning mindre än 14 dagar innan avresa debiteras 100% av resans pris.

För vissa landarrangemang gäller speciella avbokningsregler.
Detta meddelas på orderbekräftelse/faktura.

Bagage på flyget

Normal bagagevikt är 20 kg inom Europa.Lindström Resor informerar om vilka bagageregler som gäller för aktuellt flygbolag i samband med bokning.
Golfvagn får vanligtvis ej medtagas på flyget.

Flygbokningar

Vid bokning av flygbiljetter följer Lindström Resor respektive flygbolags regler avseende biljettering och meddelar senaste datum för utställande av flygbiljetter.

Flygbiljetter ställs ut efter flygbolagens gällande biljettregler.
Flygbiljetten är personlig och kan inte överlåtas till annan person.
Flygresan kan i de flesta fall endast utnyttjas på de datum som står i flygbiljetten.
Lindström Resor följer flygbolagens regler och direktiv avseende förseningar, inställda flyg, förlorat eller skadat bagage, strejk och andra problem som kan uppstå utanför vår kontroll.
Observera att många flygbiljetter idag inte är återbetalningsbara vid eventuell avbokning.
Avbokningskostnad utgår för utställda flygbiljetter, beroendepå tidpunkt för avbokning och flygbolagens biljettregler.

Flygresor

Följande gäller för de flygbiljetter som ingår i våra paketresor:

Flygbiljetten är personlig och kan ej överlåtas till annan person. Flygresan kan endast utnyttjas på de datum i flygbiljetten angivna dagarna för ut- och hemresa.
De flygbolag som Lindström Resor använder sig av ansvarar gentemot resenären enligt avtal och bestämmelser som finns hos flygbolagen.
Dessa bestämmelser reglerar flygförseningar, inställda flygningar, förlorat eller skadat bagage, strejk och andra oförutsedda händelser som kan uppstå.
Lindström Resor ansvarar inte för någon del av flygtransporten.

Om Ert bagage av någon händelse går förlorat eller skadas under flygresan ska detta anmälas direkt på flygplatsen vid ankomst.
Har Ni reseförsäkring görs anmälan till ert försäkringsbolag snarast möjligt.
Lindström Resor ansvarar inte för försenat eller förlorat bagage.

Golfbagar

Flygbolagen har olika regler vad gäller golfbagar som tas med på flyget. Lindström Resor meddelar er vid behov bokning de regler som gäller för aktuellt flygbolag.

 Greenfees och starttider

Skulle något oförutsett inträffa som gör att ni, efter att resan påbörjats, måste ändra eller avboka en förbokad starttid åligger det Er som resenär att själv kontakta golfklubben.
Lindström Resor kan i dessa fall inte garantera återbetalning av greenfees på aktuella golfbanor.

 Landarrangemang

Vid bokning av landarrangemang följer Lindström Resor de  regler som gäller på destinationen avseende brister på hotell och annat boende, förbokade starttider, transporter, hyrbilar och andra landarrangemang som ligger utanför vår kontroll.

Reklamationer

Eventuella reklamationer ska göras skriftligen snarast möjligt och senast 21 dagar efter hemkomsten.
Gäller det en reklamation som rör boende och andra landarrangemang på destinationen ska denna göras på plats direkt till de lokalt ansvariga eller arrangören.

Resegarantier

Säkerhet är ställd hos Kammarkollegiet i enlighet med Resegarantilagen. Garanti nummer 8214-9,545669025-3

Resenärens ansvar

Resenären ansvarar för att ta del av de särskilda resevillkoren innan avresa sker. Resenären har dessutom skyldighet att:

– kontrollera att alla färdhandlingar överensstämmer
med er beställning. Finns det eventuella felaktigheter
skall detta omedelbart meddelas.

– kontrollera att pass och eventuella visum är giltiga.

– vara ute i god tid till de flygsträckor och de
landarrangemang som är bokade.
– se till att ett fullgott försäkringsskydd finns på resan.

Skräddarsydda resor och särskilda arrangemang

För vissa typer av researrangemang gäller särskilda villkor för anmälningsavgift, delbetalningar (depositioner), slutbetalningoch avbeställning.
De särskilda villkoren som gäller meddelas i samband med bekräftelse av resan.

Ändringar

Efter beställning av resan debiteras min. 500 kr per person för ändring av avresedag på destination.
För ändring av hotell eller arrangemang debiteras min. 250 kr per person, för ändring av starttid debiteras min. 100 kr per person. För varje ändring som resenären gör av bekräftat flyg och/eller landarrangemang, utgår en expeditionskostnad på min. 250 kr per bokning.